На главную

Kazanie na pogrzebie Kniáżiá Wásilá Hálicżyná, w Cerkwi Bráckiey Wileńskiey ś. Duchá, w Roku 1619 Jan. 27, pogrzebionego : Z Ruskiego nâ Polski język przełożone

Kazanie na pogrzebie Kniáżiá Wásilá Hálicżyná, w Cerkwi Bráckiey Wileńskiey ś. Duchá, w Roku 1619 Jan. 27, pogrzebionego : Z Ruskiego nâ Polski język przełożone

Российская Национальная Библиотека

Полное библиографическое описание

  • 100% от первой страницы документа

  • Произвольный отрывок, составляющий 25% документа
  • 100% от первой страницы документа

  • Произвольный отрывок, составляющий 25% документа
  • 100% от первой страницы документа

Обложка
Открыть в мобильном приложении