На главную

Heraldyka, to jest: Nauka o herbach : zawierająca wykład teoryi heraldyki powszechnéj z najlepszych zródel zebrany, teoryję heraldyki polskiéj, teoryję genealogii i sfragistyki, tudzież rzecz o orderach, rozprawy o szlachectwie, tytułach i godnościach honorowych, rycerstwie, jako też rys literatury i słownik wyrazów technicznych powyżéj wymienionych umiejẹtności

Heraldyka, to jest: Nauka o herbach : zawierająca wykład teoryi heraldyki powszechnéj z najlepszych zródel zebrany, teoryję heraldyki polskiéj, teoryję genealogii i sfragistyki, tudzież rzecz o orderach, rozprawy o szlachectwie, tytułach i godnościach honorowych, rycerstwie, jako też rys literatury i słownik wyrazów technicznych powyżéj wymienionych umiejẹtności

136, [3] с., XXXV л. ил.

Российская Национальная Библиотека

Полное библиографическое описание

  • 100% от первой страницы документа

  • Произвольный отрывок, составляющий 25% документа
  • 100% от первой страницы документа

  • Произвольный отрывок, составляющий 25% документа
  • 100% от первой страницы документа

Обложка
Открыть в мобильном приложении